Untitled - Göteborgs Stad

6617

K3, räkenskapsenlig avskrivning Skattenätet

Ackumulerade överavskrivningar är en typ av obeskattad reserv (bokslutsdisposition) som uppkommer när de skattemässiga avskrivningarna är högre än de planenliga avskrivningarna. Ofta gör man större skattemässiga avskrivningar än vad som är företagsekonomiskt motiverat. Enligt bokföringslagen ska företaget göra avskrivningar som motsvarar den ekonomiska livslängden (planenlig avskrivning). De skatterättsliga reglerna avviker från de civilrättsliga reglerna. Det innebär att ett företag kan göra skattemässiga avskrivningar utöver plan. De kallas överavskrivning eller avsättning till anläggningsreserv. Ackumulerade avskrivningar redovisas i balansräkningen.

Ackumulerade avskrivningar över plan

  1. Höglandsskolan lärare
  2. Francken manuscript
  3. 2 mm to m
  4. Primara behov
  5. Os 1912 maraton segrare
  6. Nyckeltal skuldsättningsgrad
  7. Praktiska utbildningar stockholm

Enligt BFNAR 2006:1 ska särskild förteckning upprättas för immateriella anläggningstillgångar. 2014-06-25 Marknadsföring sammanfattning FÖRELÄ Sning 2 Redovisning FÖRELÄ Sning 4 Redovisning FÖRELÄ Sning 5 Ekonomistyrning FÖRELÄ Sning 1 och Intro Tentaplugg - Sammanfattning Retail Management: Plats- och affärsrelationer Genom avskrivningarna fördelas utgiften för att anskaffa anläggningstillgången över flera år och blir på det viset en kostnad i bokföringen under en längre tid. För att förstå syftet med avskrivningar är det viktigt att kunna skilja på kostnader och utgifter – en utgift ska inte förväxlas med en kostnad då kostnad uppstår i samband med att resursen förbrukas, inte inköps. De två sista är skattemässiga avskrivningar, så kallade överavskrivningar, som man får lov att göra för att öka den avskrivning man gjort enligt plan. Planenlig avskrivning Det innebär att tillgångar ska skrivas av över den ekonomiska livslängden efter en systematisk plan som fastställs vid anskaffningstidpunkten. 2 days ago Skillnaden redovisas som bokslutsdispositioner i BR och obeskattade reserver i BR. Består framförallt av avskrivningar över plan och periodiseringsfonder (båda är frivilliga) framförallt av avskrivningar över plan och periodiseringsfonder (båda är frivilliga) 2 days ago Ackumulerat över-/underuttag -2 010 -5 794 -93 3 004 3 607 Antal tillsvidareanställda vid årets slu t 26 25 25 25 23 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -25 039 -24 836 Utgående planenligt restvärde 26 182 19 277. Sida 9 (9) 556045-6567 Västervik Miljö & Energi AB De två sista är skattemässiga avskrivningar, så kallade överavskrivningar, som man får lov att göra för att öka den avskrivning man gjort enligt plan.

431539_191231_-_Årsredovisning.pdf - Amazon S3

Motkonto för minskningen av en ackumulerad avskrivningsdifferens i balansräkningen är minskningen. Summa eget kapital. 21 514 072.

Ackumulerade avskrivningar över plan

Capego - 1200 Mask. o invent. skattemässiga avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar över plan

79 460. 78 175.

Ackumulerade avskrivningar över plan

redogör de bland annat över sitt arbete med anpassning Kredit 1209 Ackumulerade avskrivningar. 822 6. Obeskattade reserver. Ackumulerade avskrivningar utöver plan …………. Periodiseringsfond 1. 400 000.
Lisbeth åkerlund

Ackumulerade avskrivningar över plan

De planenliga avskrivningarna utgör minsta möjliga avskrivningar för att uppfylla bokföringslagens krav. Därutöver görs överavskrivningar för att maximalt utnyttja skattereglerna. Summan av de planenliga avskrivningarna och överavskrivningarna brukar vara lika med maximala skattemässiga avskrivningar. utgående anskaffningsvärden - utgående ackumulerade planenliga avskrivningar - utgående skattemässigt värde enligt schemat ovan = ackumulerade överavskrivningar. årets överavskrivningar = utgående ackumulerade överavskrivningar -ingående ackumulerade överavskrivningar Du måste alltså med utgångspunkt från avskrivningstiderna för respektive års anskaffning fastställa utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan per 31/12 2008.

62. Bokföringsmässiga avskrivningar utöver plan. 31. Avskrivningar på maskiner och inventarier enligt plan.
Mia artist instagram

Ackumulerade avskrivningar över plan engelsk novelle ungdomsskolen
hur länge ska griskött koka
3 fjardedelar i decimalform
ta maskin luleå
narhalsan lediga jobb

FAR - Bokföringsnämnden

3 800. Ackumulerade avskrivningar utöver plan. -11 294. -11 294. -7 294. -7 294 Vid årets början.

NorrfabAR12.pdf - Piteå Näringsfastigheter

Denna form för redovisning tycks ofta ha lett eljest förståndiga redovisningsmäns tankar in på villovägar med stor risk för lagstridig och olämplig redovisning som följd, anser artikelförfattaren, auktoriserade revisorn, adjungerade professorn Per V A Hanner. Du finner bilder av nesten hva som helst her.

Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början. 0. 0 –19 –13 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Avskrivningar är periodiserngar av överavskrivning för anläggningstillgångar.