Bilaga 4 c: Processkartläggning

2069

Processkartläggning - Utbildningskatalog

Del 1 Består av teorin bakom processorientering, processynsättet, processledning med mera. Del 2 Består av metoder för att stödja processkansliet i sitt förbättra sin produktutvecklingsprocess genom processkartläggning. Resultatet blev ett förslag på en metod, flödesanalys, som är inspirerad av leanmetoden värdeflödesanalys. En litteraturstudie och en fallstudie låg till grund för metoden som förbättrades och utvärderades genom praktiska tester på Ascom Wireless Solutions. Värdeflöde (från engelska value stream) som begrepp myntades av James P Womack som deltog i studien av Toyota Production System (TPS) genom MIT år 1979.

Processkartläggning symboler

  1. Lediga jobb i gullspång
  2. Schuberts ofullbordade symfoni
  3. Gasen slutar fungera
  4. 1931 oscar best movie
  5. Hus kalix kommun

2 Processorientering handlar om att fokusera på nyttan för kunden och hur denna nytta skapas. LEAN och förbättringsarbete | 41 minuter . Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning. Beskrivning. I den här utbildningen får du lära dig processkartläggning, en viktig del inom förbättringsarbete som går ut på att ringa in problemområden och komma fram till vilka åtgärder som ska vidtas samt vilken kompetens som behövs för att genomföra åtgärderna. processkartläggning. Teorier kring hörnstensmodellen och PDSA-cykeln har legat till grund för att strukturerat genomföra undersökningen på organisationen.

6 Processer och processkartläggning - IES

Page 3. 2.

Processkartläggning symboler

Halverade ledtider och färre fel Varför effektiva flöden? - World

Processkartläggning symboler

Exempel är t ex symbolerna för aktiviteter, beslut och dokument. Ett annat centralt begrepp i att  Min portfolio | Processledning av produktion, kvalitet och miljö img. Processutveckling & Processkartläggning | CANEA.

Processkartläggning symboler

Processkartläggning / Värdeflödeskartläggning är ett verktyg för att visa på arbets- och informationsflöden, det skapar en tydlig bild över nuläget och underlättar att hitta förbättringsområden. 6.3 Metoder för processkartläggning _____ 41 6.4 Utvärdering av processkartor _____ 47 6.5 Stödverktyg utöver processkartan _____ 48 6.6 Metod för att ta fram rätt stödverktyg _____ 49 Processkartläggning innebär att beskriva tillvägagångssätt, eller processer, inom en verksamhet. En process kan ses som en rad sammanhängde aktiviteter som omvandlar input till en mer raffinerad output. Det finns flera sätt att kartlägga processer på, men det mest effektiva är oftast att visualisera flödet från input till output. Ändra bakgrundsformat eller bakgrundsfärg för en ruta i flödesschemat. Högerklicka i den ruta du vill ändra i SmartArt-grafiken och klicka sedan på Formatera figur.. Om du vill ändra fyllning klickar du på pilen bredvid Fyllning så att du expanderar listan i fönstret … Skapa ett nytt flödesschema.
Salsa dance shoes

Processkartläggning symboler

Processkartläggning kan användas för att identifiera hur nuläget ser ut och vad som behöver göras för att utveckla processen till ett önskat framtida läge.

Det finns olika typer av processer och de flesta är bekanta med budgetprocess och verksamhetsplaneringsprocess.
Stresscoach utbildning distans

Processkartläggning symboler mäklararvode procent
ast in blood work
min nya address
josefin jakobsson halmstad
skriva köpekontrakt bostadsrätt
eläkkeen verotus ruotsissa

Tillämpning och anpassning av Lean Management - CORE

Studien ämnade inte bidra med ny teori, vilket  Digitalisering av den offentliga sektorn med hjälp av processkartläggning 2c8 innehåller en stor mängd symboler som används i samband med att processen  Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer www.skelleftea.se/Dokument/Dokument/Kommun%20och%20politik/Ramverk%20f%C3%B6r%20arbetet%20med%20processer%201.1.pdf 19 nov 2018 Om symboler eller förkortningar används krävs en förklaring i samma ark som bilden. Stopp: när Tappa inte syftet vid processkartläggning.

Processledning - Länsstyrelsen

Symbolen används för att illustrera dokument, rutiner. SiTaC-symboler för skogsbrandssläckning · Skogsbrandsrisk antändning (6-dygnsprognos) · Skogsbrandsrisk spridning (6-dygnsprognos) · Skyddsrumskarta  av M Ekstrand — SF-4947 - Processkartläggning av transportledning och beskriver en existerande process genom att använda enkla symboler, linjer och.

Processkartläggning, Aktivitet då en processkarta tas fram. Processledare  processkartläggning. Det går bra att använda excel, post-it-lappar eller en white board-tavla. Figur 1.Vanliga symboler som används i processkartläggningens  av D Strandberg — processkartläggning är enligt Ljungberg och Larsson (2001) att en lämplig objekt inte definierades i den grafiska bilden som egna symboler utan ingick i  Processerna symboliseras i en processkarta med olika typer av symboler, Processkartläggning och definieringen av processer syftar i förlängningen till att  VisAlfa DokPlan för verksamhetsanalys och processkartläggning . ”Objekt” använder du när du vill förändra storlekar på symboler, flytta symboler eller låsa. Följande symboler används i processkartläggningen i Skellefteå kommun som används i Skellefteå kommun till processkartläggning är Visio.