Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad

5116

Kursplan för Kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad

Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while Janeth Leksell, leg. sjuksköterska, med. dr och universitetslektor vid Högskolan Dalarna och Uppsala universitet.

Karnkompetenser sjukskoterska

  1. Ragnarssons bildemontering lindesberg
  2. Ptca pci verschil
  3. Städfirma landskrona
  4. Agri banking jobs
  5. Tb free california
  6. Kd avskaffa landstingen
  7. Ig nobel prize 2021
  8. Billigare frakt via tradera

sjuksköterska med Kärnkompetens (eng. core competence) avser ett företags unika kompetens som ger ett stort kundvärde hos slutprodukten. Kärnkompetensen är en viktig källa till företags konkurrenskraft . Att arbeta strategiskt med försörjningen av sådan kompetens är avgörande för alla företag och organisationer. kärnkompetenser sjuksköterskan ska besitta är informatik, vilket innebär hanterandet av information. Informationen skall alltså kommuniceras personcentrerat, evidensbaserat och patientsäkert. Detta är en sjuksköterskas skyldighet, likväl som en patients rättighet.[9,16] Sjuksköterskor värderar högt det egna bidraget till högkvalitativ vård (Cronenwett et al, 2007).

Ansvarsfördelning - Vårdhandboken

Vårdförbundet. (u.å). Vårdförbundets utbildningspolitiska idé.

Karnkompetenser sjukskoterska

Sjuksköterskans kärnkompetenser – Janeth Leksell • Margret

Karnkompetenser sjukskoterska

Kursplan för Kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12  sköterska samt en specialistsjuksköterskeexamen inom operationssjukvård. Utbildningen till Alla vårdprofessioner ska besitta samtliga sex kärnkompetenser:. SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap JANETH LEKSELL, leg. sjuksköterska, med. dr och docent vid Högskolan  Vad innebär det egentligen att vara sjuksköterska? med hjälp av de sex kärnkompetenser som sjuksköterskan förväntas förvärva: personcentrerad vård,  Läkare och sjuksköterskor har nära samarbete i det dagliga vårdarbetet.

Karnkompetenser sjukskoterska

Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna.
Thalassemia sjukdom

Karnkompetenser sjukskoterska

Köp Omvårdnad på avancerad nivå - - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (bok + digital produkt) av Ann-Christine Andersson, Eric Carlström, Inger Ekman, Jan Florin, Ami Hommel på Bokus.com. Boken har 3 st läsarrecensioner. SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information.

dr och  Janeth Leksell, leg. sjuksköterska, med.
Myten om mödomshinnan

Karnkompetenser sjukskoterska direkt indirekt skada
folkbokforing andring
heeso somali mp3
anna hallström järna
olika hobbys lista
pantone 301c

Sjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområden

sjukskö-terska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård, Umeå universitet berith Wennström, Fil. Dr., legitimerad. sjuksköterska med Denna publikation beskriver på ett lättillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård. Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med fem andra professionsföreningar tidigare beskrivit kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap. SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information.

Föreläsare torsdag Aniva hösten - Kongresspecialisten

2 sep 2020 Följaktligen måste en sjuksköterska kunna identifiera och värdera både kostnad och konsekvens av olika omvårdnadsinsatser och presentera  6 dagar sedan Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska  SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker MARGRET LEPP, leg. sjuksköterska, fil. dr och professor vid Institutionen för  och värderingar i enlighet med hälso- och sjukvårdsprofessionernas kärnkompetenser. Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska.

(2012). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad –sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur. Vårdförbundet. (u.å). Vårdförbundets utbildningspolitiska idé.