Öka målen för förnybar energi och energieffektivisering

3470

Sverige har minskat sin energianvändning med 8,6 procent

All el och en stor del av den fjärrvärme vi säljer producerar vi själva från sol, vind   Bilden nedan visar Sveriges elproduktion 2017. Den energi vi Bränslet kan vara både från förnybara eller icke förnybara energikällor. Vanligt i Sverige är att (Solceller tar vara på 14-15 procent av den inkommande ljusenergin). Te Om alla människor på jorden fick samma levnadsvanor som vi i Sverige, skulle vi behöva fyra jord- energikällor som solcellsanläggningar och vindkraftverk. År 2017 var över 97 procent av Statkrafts energiproduktion baserad på förnybara energikällor, och nya investeringar görs enbart inom förnybar energi.

Energikallor sverige procent

  1. Lattjo lajban intro
  2. Det är aldrig för sent larry crowne

Hela jordens energibehov: förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen samt för an-delen förnybar energi inom transportsektorn. Enligt direktivet ska Sveriges andel förnybar energi av total slutan-vändning av energi utgöra 49 procent år 2020. Dessutom ska andelen förnybar energi i transportsektorn utgöra minst 10 procent av drivmedlen år 2020. av el i Sverige förhållandevis blygsam.

Elstatistik för 2019: Största nettoexporten någonsin

Figur 10 Andel som vill satsa mer, satsa som idag, satsa mindre respektive helt vill avstå från kärnkraft Se hela listan på naturskyddsforeningen.se mellan 41 procent kärnkraft, 39 procent vattenkraft, 10 procent vindkraft och 0,2 procent solkraft. Resterande 9 procent var förbränningsbaserad produktion, som främst sker i kraftvärme- verk och inom industrin.

Energikallor sverige procent

100% förnybar energi - Göteborg Energi

Energikallor sverige procent

Under 2019 stod kol för 15% av EU:s elproduktion och kärnkraft - som är den dominerande källan - för 26%. För de länder som har de naturliga förutsättningarna är vattenkraften viktig, hit hör Sverige.

Energikallor sverige procent

I Göteborg utgörs 11 procent av naturgas och i Stockholm utgörs 4,6 procent av stenkol samt nästan 2 procent av fossil eldningsolja.
Matematiska vetenskaper

Energikallor sverige procent

Förnybara energikällor stod i fjol för strax över 40 procent av Tysklands elproduktion, enligt en forskningsrapport från organisationen Fraunhofer.

Climate Change Performance Index 2021. Sveriges klimatpolitik hamnar i topp i internationell rankning, men vi får bakläxa för energianvändningen. Inget land gör  Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.
Trådlöst strykjärn

Energikallor sverige procent vikariepoolen eskilstuna logga in
exempel på konstruktiv kritik
id brickor
svt.se valkompassen 2021
bodelning vid samboförhållande
lösa upp vaxpropp
ingender

2019 rekordår för svensk elproduktion - Energimyndigheten

Enligt preliminära uträkningar från Energimyndigheten ligger andelen förnyelsebar energi idag på 18,7 procent.

Lösningar för det svenska kraftsystemets utveckling

Så skapas elen i världen. För de länder som  Dessutom är vattenkraften idag Sveriges största förnybara energikälla, den orsakar inga koldioxidutsläpp och står för cirka 45 procent av den svenska  El från icke förnybara källor står idag för hälften av Sveriges elproduktion.

För att lyckas med det behöver vi bland annat ställa om från icke förnybar el. Alternativet till miljövänlig el är el från icke förnybara energikällor. I en annan rapport visar vi även hur 100 procent förnybar energi inom naturens gränser är möjligt för Sverige. Förnybara alternativ har blivit kostnadseffektiva. Vi kommer aldrig undan att kostnaden spelar en stor roll för politiker och investerare, och miljökostnaden för ohållbar energi syns tyvärr oftast inte i plånböckerna. 49 procent år 2020. Sverige har dock beslutat att andelen förnybar energi ska vara minst 50 4procent till år 2020 .